Bài: Ôn tập giữa học kì 2 trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Nối từ ngữ với hình. Chọn từ em thích để hoàn thành câu. Điền chữ: ng hoặc ngh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc

1. Nối từ ngữ với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc thầm: Quà tặng mẹ

? Chọn từ em thích để hoàn thành câu:

ngoan, hiếu thảo, hạnh phúc, cảm động

Các con của thỏ mẹ rất ...... Thỏ mẹ rất ......... 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Các con của thỏ mẹ rất hiếu thảo. Thỏ mẹ rất cảm động. 

Viết

1. Điền chữ: ng hoặc ngh

Cô thỏ làm việc vất vả, chẳng .....ỉ ngơi. Tấm thiệp ngộ ....ĩnh của các con làm cô thỏ .....ạc nhiên, cảm động, bao mệt nhọc tan biến hết. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và điền từ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Cô thỏ làm việc vất vả, chẳng nghỉ ngơi. Tấm thiệp ngộ nghĩnh của các con làm cô thỏ ngạc nhiên, cảm động, bao mệt nhọc tan biến hết. 

Quảng cáo
close