Bài 53: uôm trang 98 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần uôm? Tiếng nào có vần um. Tập đọc: Phố Thợ Nhuộm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uôm? Tiếng nào có vần um? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Tiếng có vần uôm là: muỗm, nhuộm

- Tiếng có vần um là: sum, um tùm 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Phố Thợ Nhuộm

Ở Thủ đô có phố Thợ Nhuộm. Bà em kẻ, xưa kia, phố có nghề nhuộm. Phố tấp nập và đẹp lắm. Bà hứa đưa em đi thăm phố. Bà sẽ kể cho em nghe thêm về nghề nhuộm.

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close