Bài Kể chuyện: Ba món quà trang 98 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Ba món quà. Gia đình kia có ba người con trai. Một hôm người cha gọi ba con lại.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Ba món quà

Gia đình kia có ba người con trai. Một hôm người cha gọi ba con lại, bảo:

- Các con đã lớn rồi. Từ mai, hãy đi đó đi đây mà học những điều khôn ngoan. Vào ngày này sang năm, mỗi con hãy mang về cho cha mẹ một món quà mà mình cho là quý nhất.

Ba anh em vầng lời ra đi. Một năm sau, đúng hẹn họ trở về. Người em út tặng cha mẹ một xe thức ăn quý hiếm, ai ăn cũng nức nở khen ngon. Người cha nói:

- Xe thức ăn này có thể dùng được mươi ngày.

Anh thứ hai tặng cha mẹ một cái hộp đầy châu báu. Ai nấy trầm trồ. Người cha bảo:

- Châu báu này dùng được mươi năm.

Còn anh cả vác về một tay nải nặng nhưng anh chưa vội mở ra. Anh kể chuyện cho mọi người nghe. Anh nói những điều ít ai biết. Chuyện anh kể hay quá, cả xóm kéo đến nghe. Cuối cùng, anh mở tay nải ra. Mọi người sửng sốt, toàn sánh là sách. Người cha khen:

- Quà con mang về là món quà quý nhất. Bởi vì kiến thức mới là kho của dùng mãi không cạn. 

Câu 2

Kể chuyện theo tranh

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và dựa vào câu chuyện để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Người cha gọi ba con lại, bảo: Các con đã lớn, hãy đi đó đi đây mà học những điều khôn ngoan. Vào ngày này sang năm, mỗi con hãy mang về cho cha mẹ một món quà mà mình cho là quý nhất. Ba anh em vầng lời ra đi. Một năm sau, đúng hẹn họ trở về.

Tranh 2: Người em út tặng cha mẹ một xe thức ăn quý hiếm, ai ăn cũng nức nở khen ngon. Người cha nói: Xe thức ăn này có thể dùng được mươi ngày.

Tranh 3: Anh thứ hai tặng cha mẹ một cái hộp đầy châu báu. Ai nấy trầm trồ. Người cha bảo: Châu báu này dùng được mươi năm.

Tranh 4: Còn anh cả vác về một tay nải nặng nhưng anh chưa vội mở ra. Anh kể chuyện cho mọi người nghe. Anh nói những điều ít ai biết.

Tranh 5: Cuối cùng, anh mở tay nải ra. Mọi người sửng sốt, toàn sánh là sách. Người cha khen: Quà con mang về là món quà quý nhất. Bởi vì kiến thức mới là kho của dùng mãi không cạn. 

Quảng cáo
close