Bài 43: im ip trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần im? Tiếng nào có vần ip. Tập đọc. Sẻ và cò

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần im? Tiếng nào có vần ip? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần im:

- Hình 1: nhím

- Hình 3: cà tím

- Hình 4: kìm

- Hình 5: chim

Tiếng có vần ip:

- Hình 2: kịp

- Hình 6: nhíp 

Câu 2

3. Tập đọc

Sẻ và cò

Sẻ gặp cò ở hồ. Sẻ chê mỏ cò thô. Cò chả đáp gì.

Sẻ rủ cò quà bờ kia. Gặp gió to, sẻ chìm nghỉm. Cò kịp thò mỏ gắp sẻ, đưa sẻ qua hồ.

Từ đó, sẻ chả dám chê cò.

Theo truyện cổ Ấn Độ

Câu hỏi: Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close