Bài 18: kh m trang 36 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Các tiếng có âm kh là: hình 3, 4, 6

Các tiếng có âm m là: hình 1, 2, 5 

Quảng cáo
close