Bài 39: Ôn tập trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tập đọc: Cô bé chăm chỉ Tìm trong bài đọc: 1 tiếng có vần am. 1 tiếng có vần ap.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập đọc:

Cô bé chăm chỉ

Bé Chi chăm chỉ lắm. Bé đi khắp nhà. Khi thì bé mở vở của chị, ê a. Khi thì bé đi xe đạp. Khi thì bé khám cho chó Lu. Lu “gừ gừ” có vẻ thú vị lắm. 

Câu 2

Tìm trong bài đọc:

a) 1 tiếng có vần am 

b) 1 tiếng có vần ap

c) 1 tiếng có vần ăm

d) 1 tiếng có vần ăp

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) 1 tiếng có vần am: khám

b) 1 tiếng có vần ap: đạp

c) 1 tiếng có vần ăm: chăm

d) 1 tiếng có vần ăp: khóc 

Quảng cáo
close