Bài 60: en et trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Xếp trứng vào hai rổ cho đúng. Tập đọc: Phố lò Rèn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Xếp trứng vào hai rổ cho đúng 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Rổ trứng chứa vần en là: khen, rèn, đèn

Rổ trứng chứa vần et là: quét, hét, mẹt 

Câu 2

3. Tập đọc:

Phố lò Rèn

Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề Rèn. Giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ.

Giữa phố xá nhà cửa san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát. Bễ thở phì phò. Lửa than khét lẹt.

Câu hỏi: Ý nào đúng?

a. Giờ thì cả phố làm nghề rèn

b. Lò rèn ở phố đỏ lửa như chợ ở quê. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: b. Lò rèn ở phố đỏ lửa như chợ ở quê. 

Quảng cáo
close