Bài 63: Ôn tập trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tập đọc: Kết bạn. Nói tiếp để hoàn thành câu.

Quảng cáo

Đề bài

Tập đọc:

Kết bạn

Chủ nhật, bố mẹ đưa Vân về quê thăm bà. Gần nhà bà có bạn Tâm. Vân và Tâm kết bạn. Bà dẫn Vân Và Tâm đi xem gặt lúa. Vân kể cho Tâm nghe về phố xá tấp nập. 

Nói tiếp để hoàn thành câu

a) Chủ nhật, bố mẹ đưa Vân…

b) Bà dẫn Vân và Tâm… 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

a) Chủ nhật, bố mẹ đưa Vân về quê thăm bà.

b) Bà dẫn Vân và Tâm đi xem gặt lúa. 

Quảng cáo
close