Bài 97: ai ay trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần ai? Tiếng nào có vần ay. Tập đọc: Chú gà quan trọng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ai? Tiếng nào có vần ay? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ai là: nai, vải, cái chai

Tiếng có vần ay là: váy, máy cày, nhảy. 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Chú gà quan trọng (1)

Sáng sáng, gà trống gáy vang. Nghe tiếng gáy ai cũng tỉnh giấc. Vì thế, gà trống cho là mình rất quan trọng.

Chú ưỡn ngực, đi đi lại lại. Chú ra lệnh cho gà mái mơ: "Cô dọn cái rác này đi". Tiếp đó, lại quay sang gà mái vàng: "Chị đã cho bọn trẻ ăn chưa?".

Cứ thế, chú sai khiến, dạy dỗ tất cả.

? Những ý nào đúng? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những ý đúng là:

a. Gà trống cho là mình rất quan trọng.

c. Gà trống dạy dỗ, sai khiến tất cả. 

Quảng cáo
close