Bài 24: qu r trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm qu? Tiếng nào có âm r. . Tập đọc. Quà quê

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm qu? Tiếng nào có âm r? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các hình ảnh và tên gọi để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm qu: hình 1, 3, 4

Tiếng có âm r: hình 2, 5, 6 

Câu 2

3. Tập đọc

Quà quê

Quế có bà ở quê. Khi bà ra phố, cả nhà có quà.

Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả. Có khi là cô gà ri.

Câu hỏi: Bà cho nhà Quế quà gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bà cho nhà Quế quà gồm khế, mơ, cá rô, cá quả, gà ri. 

Quảng cáo
close