Bài 78: ăng ăc trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ăng? Tiếng nào có vần ăc. Tập đọc. Cá măng lạc mẹ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ăng? Tiếng nào có vần ăc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ăng là: răng, găng, nắng, vằng

Tiếng có vần ăc là: xắc, lắc, vặc. 

Câu 2

3. Tập đọc

Cá măng lạc mẹ (1)

Ở biển lớn, có một chú cá măng nhỏ. Sáng sáng, mẹ dẫn chú đi kiếm ăn.

Một hôm, mưa to gió lớn, cá măng lạc mẹ. Cá măng lo lắng lắm. Chú đang cố tìm mẹ thì từ đằng xa, chợt hiện ra một con cá mập. Mồm cá mập há to, răng sắc nhọn, lởm chởm.

Câu hỏi: Những ý nào đúng?

a) Một hôm mưa gió, cá măng lạc mẹ.

b) Cá măng tự ý đi xa nên lạc mẹ.

c) Cá măng chợt gặp cá mập. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là:

a) Một hôm mưa gió, cá măng lạc mẹ

c) Cá măng chợt gặp cá mập 

Quảng cáo
close