Bài 30: u ư trang 56 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư. Tập đọc: Chó xù

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các hình và đọc tên để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm u

- Hình 1: đu đ

- Hình 2: cá thu

- Hình 4: cú

Tiếng có âm ư:

- Hình 5: lá thư

- Hình 6: c tạ 

Tiếng có âm u và âm ư: hình 3

Câu 2

3. Tập đọc: 

Chó xù

Chó xù lừ lừ đi qua ngõ. Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá. Sư tử đi qua. Nó ngó chó xù:

- Mi mà là sư tử à?

Chó xù sợ quá:

- Dạ… chỉ là chó xù ạ.

Câu hỏi: Ý nào đúng?

a) Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử.

b) Sư tử ngỡ chó xù là sư tử.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Ý đúng: a) Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử. 

Quảng cáo
close