Bài 131:oanh oach trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oanh? Tiếng nào có vần oach? Tập đọc: Bác nông dân và con gấu. Nói tiếp để hoàn thành câu bác nông dân nói với gấu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oanh? Tiếng nào có vần oach? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oanh là: doanh, toanh, oanh

Tiếng có vần oach là: hoạch. 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Bác nông dân và con gấu (1)

Một bác nông dân vào rừng cuốc đất, trồng cải củ. Mải gieo hạt, chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới. Gấu quát:

- Ai cho mi vào rừng của ta?

Bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

 - Hãy để tôi gieo thêm ít cải khoảnh đất này. Lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông.

? Nói tiếp để hoàn thành câu bác nông dân nói với gấu:

Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy.........

Tất cả phần còn lại ................. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc

Tất cả phần còn lại thuộc về ông 

Quảng cáo
close