Bài 130: oăng oăc trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tìm từ ngữ ứng với hình. Tập đọc: Ai can đảm. Thấy đàn ngỗng xuất hiện, ba bạn làm gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm từ ngữ ứng với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc: 

Ai can đảm?

Ba bạn chơi trong sân.

Hoằng liến thoắng khoe khẩu súng nhựa. Thắng vung thanh kiếm gỗ: "Tớ chẳng sợ gì". Tiến chưa kịp nói gì thì một đàn ngỗng đi vào sân. Chúng vươn cổ dài ngoẵng, kêu "quoàng quạc", chúi mỏ về phía trước như định đớp bọn trẻ.

Hoằng ngoắc súng vào vai, bỏ chạy. Thắng nấp sau lưng Tiến. Tiến nhặt một cành cây, xua ngỗng. Đàn ngỗng quay đầu chạy miết.

? Thấy đàn ngỗng xuất hiện, ba bạn làm gì? Ghép đúng

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 3, b – 1, c – 2. 

Quảng cáo
close