Bài 94: Anh ach trang 4 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần anh? Tiếng nào có vần ach. Tập đọc. Tủ sách của Thanh. Ghép đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần anh? Tiếng nào có vần ach? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần anh là: bánh, tranh

Tiếng có vần ach là: gạch, tách, khách 

Câu 2

3. Tập đọc

Tủ sách của Thanh

Từ khi Thanh còn bé, ba má đã mua cho em những cuốn sách có tranh ảnh đẹp. Thanh chưa biết chữ nên chỉ xem tranh. Tranh thì vẽ bạn sóc hiền lành. Tranh thì vẽ cô gà “cục tác”, chú lợn “ủn ỉn”,…

Giờ thì Thanh đã có một tủ sách. Nhờ có sách, em học đọc rất nhanh.

? Ghép đúng

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 1. 

Quảng cáo
close