Bài 96: Inh ich trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần inh? Tiếng nào có vần ich. Tập đọc: Lịch bàn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần inh? Tiếng nào có vần ich? 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần inh là: tính, vịnh

Tiếng có vần ich là: tích, chích, phích, kịch. 

Câu 2

3. Tập đọc:

Lịch bàn

Trên bàn học của Bích có cuốn lịch bàn. Đó là một cuốn lịch rất đẹp. Bìa lịch in hình vịnh Hạ Long. Cuốn lịch vừa giúp Bích biết năm tháng vừa trang trí cho bàn học của em.

Cuốn lịch nhắc Bích chăm chỉ học hành, không để thì giờ lãng phí.

? Nói tiếp để hoàn thành câu

a) Bìa lịch in hình…

b) Cuốn lịch nhắc Bích… 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Bìa lịch in hình vịnh Hạ Long.

b) Cuốn lịch nhắc Bích chăm chỉ học hành, không để thì giờ lãng phí. 

Quảng cáo
close