Bài 36: am ap trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần am. Tiếng nào có vần ap. Tập đọc. Bờ Hồ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

3. Tiếng nào có vần am? Tiếng nào có vần ap? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần am:

- Hình 1: khám

- Hình 3: quả trám

- Hình 4: vạm vỡ

Tiếng có vần ap:

- Hình 2: Tháp Rùa

- Hình 5: múa sạp

- Hình 6: sáp nẻ 

Câu 2

4. Tập đọc

Bờ Hồ

Bố mẹ cho Giáp và bé Lam đi phố cổ. Cả nhà đi bộ ra Bờ Hồ. Gió Hồ nhè nhẹ. Bố chỉ cho cả nhà Tháp Rùa ở giữa hồ.

Câu hỏi: Nói tiếp để hoàn thành câu

a) Cả nhà đi bộ…

b) Bố chỉ cho cả nhà… 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

a) Cả nhà đi bộ ra Bờ Hồ

b) Bố chỉ cho cả nhà Tháp Rùa ở giữa hồ. 

Quảng cáo
close