Bài 46: iêm yêm iêp trang 82 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần iêm? Tiếng nào có vần iêp? Tập đọc. Gà nhí nằm mơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần iêm? Tiếng nào có vần iêp? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần iêm:

- Hình 1: dừa xiêm

- Hình 2: múa kiếm

- Hình 4: liềm

- Hình 6: kim tiêm

Tiếng có vần iêp:

- Hình 3: tấm liếp

- Hình 5: diếp cá 

Câu 2

3. Tập đọc

Gà nhí nằm mơ

Trưa hè, gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi.

Gà nhí sợ quá. Nó “chiêm chiếp” ầm ĩ.

Gà mẹ khe khẽ ru. Mẹ ru êm quá. Gà nhí ngủ thiếp đi. 

Câu hỏi: Ý nào đúng?

a) Gà nhí bị quạ cắp đi.

b) Gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là: b) Gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi. 

Quảng cáo
close