Bài 21: Ôn tập trang 41 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Ghép các âm đã học thành tiếng. Em chọn chữ nào.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ghép các âm đã học thành tiếng 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

c: ca, co, cô, cơ

k: kia

g: ga, go, gô, gơ

gh: ghe, ghê, ghi 

Câu 2

3. Em chọn chữ nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành. 

Lời giải chi tiết:

k

Cò mò cá 

Nhà có ghế g

Quảng cáo
close