Bài 57: Ôn tập trang 105 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tập đọc: Tóm cổ kẻ trộm. Tìm từ ngữ hợp với chỗ trống, rồi chép lại câu b.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Tập đọc:

Tóm cổ kẻ trộm

Qụa ghé xóm gà. Gà mơ ngờ ngợ: "Qụa la cà làm gì?"

Sớm ra, gà tía la om sòm: "Có trộm!". Gà mơ than: "Có kẻ đã cuỗm gà nhép!".

Vừa khi đó, thám tử gà cồ tóm cổ quạ. Cả xóm ồ ra, nom rõ quạ tha gà nhép. 

Câu hỏi: Nhắc lại tên các con vật trong truyện 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Các con vật trong truyện là:

Gà cồ

Qụa

Gà mơ

Gà tía

Gà nhép 

Câu 2

2. Tìm từ ngữ hợp với chỗ trống, rồi chép lại câu b

a) Quạ kiếm cớ la cà để …… gà nhép.

b) Thám tử gà cồ ……….. quạ. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Qụa kiếm cớ la cà để cuỗm gà nhép

b. Thám từ gà cồ tóm cổ quạ. 

Quảng cáo
close