Bài 4: o ô trang 12 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Vừa nói tiếng có âm o vừa vỗ tay. Tìm tiếng có âm ô. Tìm chữ o, chữ ô.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Vừa nói tiếng có âm o vừa vỗ tay 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để tìm tiếng có vần o. Thực hiện theo yêu cầu đề bài. 

Lời giải chi tiết:

Vỗ tay khi đọc các tiếng: 

- Hình 1: cò

- Hình 2: th

- Hình 4: nho

- Hình 5: m

Câu 2

3. Tìm tiếng có âm ô 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm ô là: 

- Hình 1: h

- Hình 2: t

- Hình 3: r

- Hình 5: h

- Hình 6: xô

Câu 3

4. Tìm chữ o, chữ ô 

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các chữ cái trong hình để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close