Bài Kể chuyện: Đi tìm vần "êm" trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Đi tìm vần “êm”. Từ học âm, chuyển sang học vần, lớp nhộn hẳn lên. Cô giáo cho các tổ thi nhau tìm tiếng có vần vừa học.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Đi tìm vần “êm”

Từ học âm, chuyển sang học vần, lớp nhộn hẳn lên.

Cô giáo cho các tổ thi nhau tìm tiếng có vần vừa học. Cô ghi không kịp lời chúng tôi. Chữ này chữ kia bám lưng nhau như chơi rồng rắn trên bảng đen:

Bánh cam, xe lam, bị cảm, can đảm, tấm cám, đám giỗ...

May mà hết giờ, nếu không hết phấn của cô chứ chẳng chơi.

Sáng mai học đến vần êm. Ngay chiều nay chúng tôi đã rủ nhau đi tìm

Tôi ra đầu hè, chỗ ông ngoại đang sửa xe đạp:

Tôi chạy ra ngoài vườn. Bà ngoại cho con một tiếng có vần êm

Cha! Bộ chê bánh rồi sao xin thứ đó. Khó hả. Mà đây, têm trầu

Têm trầu! Cảm ơn ngoại!

Tôi chạy xuống bếp. Mẹ đang lúi húi bên ba ông Táo

Mẹ! Mẹ cho con xin một tiếng có vần êm!

Đêm trăng êm đềm...

Tiếng ấy sách của con có rồi

Đúng là đầu cơ tích "chữ". Lên coi sách của ba xem

Mẹ đưa tôi lên kệ sách, rút một cuốn dày như hòn gạch lỗ. Mẹ chưa kịp mở sách thì, xèo, từ dưới bếp bốc lên mùi gì thơm nức. Mẹ buông sách chạy xuống, vừa chạy vừa nói:

Đó đó! Mắm nêm, mắm nêm

Không biết tôi nên cảm ơn mẹ, cảm ơn ngọn lửa bếp hay cảm ơn nồi mắm kho vừa trào ra cái tiếng thơm nức kia? 

Câu 2

Kể chuyện theo tranh

Phương pháp giải:

Em dựa vào tranh trả lời câu hỏi để kể lại câu chuyện 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Hôm nay lớp học vần am.  Cô giáo cho các tổ thi nhau tìm tiếng có vần vừa học. Các bạn thi nhau phát biểu làm cô ghi không kịp.

Tranh 2: Cô dặn các bạn học sinh ngày mai học vần êm. Các tổ về nhà hẹn nhau đi tìm những từ có vần "êm"

Tranh 3: Về nhà, Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại xin bà một chữ có vần êm. Và bà đã tìm ra chữ "têm" trong têm trầu

Tranh 4: Sau đó, Tết vào bếp tìm mẹ. Mẹ cho tiếng êm đềm, nhưng tiếng đó có trong sách rồi không được sử dụng

Tranh 5: Hai mẹ con lên phòng của ba để tìm trong sách xem có tiếng nào chứa vần êm.

Tranh 6: Đang tìm, mẹ nghe thấy tiếng xèo và mùi thơm thức ăn thơm nức. Mẹ chợt nhớ ra và nói cho Tết một tiếng đó là nêm trong mắm nêm. 

Quảng cáo
close