Bài 33: Ôn tập trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tập đọc: Thỏ thua rùa (2). Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện.

Quảng cáo

Đề bài

1. Tập đọc: 

Thỏ thua rùa (2)

Thỏ nghĩ là rùa sẽ thua. Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ.

Rùa tự nhủ: “Ta sẽ cố”.

Giữa trưa, chị quạ “quà quà”: “A, thỏ thua rùa!”.

Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp

Câu hỏi: Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đọc truyện và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close