Bài 119: oan oat trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oan? Tiếng nào có vần oat? Tập đọc: Đeo chuông cổ mèo. Vì sao kế của chuột nhắt không thực hiện được

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oan? Tiếng nào có vần oat? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oan là: oản, xoan, đoàn

Tiếng có vần oat là: hoạt, soát, đoạt. 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Đeo chuông cổ mèo

Một bầy chuột bàn cách thoát khỏi vuốt mèo. Bàn mãi, chẳng nghĩ được kế gì. Chợt chuột nhắt nói:

- Chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo. Mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp thoát.

Bầy chuột gật gù. Nhưng không con nào dám nhận việc này. Có con chuột già khôn ngoan bảo:

- Chuột nhắt à! Nếu cậu đeo được chuông của mèo thì kế của cậu rất hay.

? Vì sao kế của chuột nhắt không thực hiện được? Chọn ý đúng:

a. Vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ

b. Vì chuột đến gần, mèo sẽ chạy 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Kế của chuột nhắt không thực hiện được vì: a. Vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ 

Quảng cáo
close