Bài 13: i ia trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm i? Tiếng nào có âm ia.

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có âm i? Tiếng nào có âm ia?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành yêu cầu để bài.  

Lời giải chi tiết

Các tiếng có âm i là:

- Hình 1: bí

- Hình 2: ví

- Hình 3: ch

- Hình 6: kh

Các tiếng có âm ia là: 

- Hình 4: mía

- Hình 5: đĩa

Quảng cáo
close