Bài Kể chuyện: Ba cô con gái trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Ba cô con gái. Ngày xưa, có một bà mẹ sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, lo cho các con từng ly từng tý.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Ba cô con gái

Ngày xưa, có một bà mẹ sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, lo cho các con từng ly từng tý.

Nhà nghèo, chồng mất sớm bà phải làm lụng vất vả để nuôi con mà không hề phàn nàn gì. Được mẹ yêu thương chăm sóc, cả ba cô gái lớn nhanh như thổi. Ba cô ai cũng đẹp như trăng rằm. 

Thế rồi lần lượt các con đi lấy chồng, chỉ bà mẹ ở nhà một mình.

Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già yếu. Một hôm, bà thấy trong người mệt mỏi, biết mình chẳng sống được bao lâu nữ, bà nhớ các con nhưng cả ba cô đều ở xa.

Bà liền nhờ sóc con đưa thư cho ba cô con gái bảo về thăm bà. Sóc con vâng lời bà mang thư đi, Sóc đi ròng rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị cả. 

Thấy cô chị cả đang cọ chậu, sóc con đưa thư cho cô chỉ cả và nói:

- Chị cả ơi, chị về nhà đi, mẹ chị đang ốm đấy!

Nghe sóc con nói vậy, cô chị cả vội đáp:

- Ôi! Thật thế hả sóc, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị còn phải cọ cho xong mấy cái chậu này đã.

Nghe chị cả nói xong, Sóc con giận giữ mắng chị cả:

- Thương mẹ, thương mẹ mà còn cọ chậu rồi mới về thăm mẹ, thế thì cứ ở nhà mà cọ chậu suốt đời.

Ngay lúc đó cô chị cả ngã lăn ra đất biến thành con rùa to bò ra khỏi nhà đi mãi. 

Sóc con đến nhà cô chị thứ hai lại ròng rã mất một ngày một đêm nữa. Thấy cô hai đang xe chỉ, sóc con bảo:

- Chị hai ơi, mẹ chị đang ốm đấy, chị hãy về thăm mẹ chị ngay đi.

- Ôi thế hả sóc, chị buồn quá, chị muốn về thăm mẹ nhưng chị phải se cho xong đống chỉ này đã. 

Nghe chị cả nói xong, Sóc con giận giữ mắng chị cả:

- Thương mẹ, thương mẹ mà còn se cho xong đống chỉ rồi mới về thăm mẹ, thế thì cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời đi.

Sóc con vừa nói xong thì cô chị hai biến ngay thành con nhện và se chỉ suốt đời. 

Sóc con lại ròng rã ngày đêm, vượt một quãng đường xa đến nhà cô gái út.

Thấy cô út đang nhào bột, sóc con vội vàng đưa thư cho cô út:

- Chị ba ơi, mẹ chị đang ốm đấy, chị hãy về thăm mẹ chị ngay đi.

- Ôi! Mẹ chị đang ốm hả sóc, chị về ngay đây.

Thấy cô út thật tình thương mẹ, ai ai cũng quý mến cô. Sóc con ấu yếm nói: "Chị út đúng là ngời con hiếu thảo". 

Câu 2

Kể chuyện theo tranh

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Bà mẹ có ba cô con gái. Vì chồng mất sớm, các con đều lớn và đi lấy chồng xa nên bà phải ở một mình.

Tranh 2: Khi bị ốm, thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, bà liền nhờ sóc con đưa thư cho các con gái của bà.

Tranh 3: Khi sóc đưa thư cho cô cả, cô cả bảo thương mẹ nhưng phải cọ xong mấy cái chậu mới về được. Nhưng sau đó, chị cả ngã dưới đất và biến thành con rùa bơi đi.

Tranh 4: Khi sóc đưa thư cho cô hai, cô hai cũng bảo thương mẹ nhưng phải xe xong đống chỉ mới về được. Nhưng sau đó, cô hai đã biến thành con nhện xe chỉ suốt đời.

Tranh 5: Khi sóc đưa thư cho cô út, cô út ngay lập tức về nhà thăm mẹ.

Tranh 6: Cô út về chăm sóc mẹ, cô ấy thương mẹ thật lòng nên được mọi người yêu quý. Cô út đúng là một cô gái ngoan. 

Quảng cáo
close