Bài 31: ua ưa trang 58 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm ua? Tiếng nào có âm ưa. Tập đọc: Thỏ thua rùa (1)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm ua? Tiếng nào có âm ưa? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm ua:

- Hình 2: rùa

- Hình 4: cà chua

- Hình 5: đũa

Tiếng có âm ưa:

- Hình 1: dưa đỏ

- Hình 3: quả dừa

- Hình 6: sữa 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Thỏ thua rùa (1)

Bữa đó, thỏ ra bờ hồ. Xa xa có chú rùa. Thỏ đùa, rủ rùa thi đi bộ. Rùa chả sợ: “Thi thì thi!”.

Thỏ nghĩ: “Cứ để rùa bò. Ta phi như gió. Sợ gì!”.

Câu hỏi: Ghép đúng

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close