Bài 71: ơn ơt trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ơn? Tiếng nào có vần ơt. Tập đọc. Sơn và Hà

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ơn? Tiếng nào có vần ơt? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ơn là: lợn, sơn, thờn bơn, cơn

Tiếng có vần ơt là: thớt, ớt. 

Câu 2

3. Tập đọc

Sơn và Hà

Giờ kiểm tra. Sơn vừa chép đề vừa lẩm nhẩm: "Giỏ có 8 con cá thờn bơn. Cho bớt 5 con, còn 4". Hà thì thầm: "Còn 3 chứ?".

Cô Yến đến bên Hà:

- Hà để bạn tự làm đi.

Hà lễ phép:

- Dạ.

Sơn ngẫm nghĩ. Em chợt nhớ ra và nắn nót viết: " 8 - 5 = 3".

Câu hỏi: Ý nào đúng?

Cô Yến đề nghị Hà:

a. Để bạn Sơn tự làm

b. Giúp bạn Sơn 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Cô Yến đề nghị Hà: b. Giúp bạn Sơn 

Quảng cáo
close