Bài 79: âng âc trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần âng? Tiếng nào có vần âc. Cá mập áp sát cá măng. Cá măng bèn nhô lên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần âng? Tiếng nào có vần âc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần âng là: vầng, ngẩng

Tiếng có vần âc là: bậc, nhấc. 

Câu 2

3. Tập đọc

Cá măng lạc mẹ (2)

Cá mập áp sát cá măng. Cá măng bèn nhô lên, bám chặt thân trên cá mập.

Tự nhiên mất hút cá măng, cá mập ngớ ra: "Ta đã ăn nó chưa nhỉ?".

Cá măng bỏ cá mập, tìm về nhà. Chợt mẹ nó vụt đến như một giấc mơ. Nó áp sát mẹ, cảm giác lâng lâng khó tả.

Câu hỏi: Nói tiếp từ còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt chuyện 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

1. Cá mập áp sát cá măng => 2. cá măng bám chặt thân trên cá mập => 3. cá mập chẳng tìm ra cá măng => 4. cá măng tìm về nhà và gặp mẹ. 

Quảng cáo
close