Bài 107: au âu trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần au? Tiếng nào có vần âu? Tập đọc: Sáu củ cà rốt. Những ý nào thể hiện đúng nội dung câu chuyện

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần au? Tiếng nào có vần âu? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần au là: tàu, rau, lau

Tiếng có vần âu là: câu, trâu, cầu 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Sáu củ cà rốt

Mẹ sai thỏ nâu ra vườn nhổ cà rốt. Mẹ bảo: "Nhổ sáu củ, con nhé!"

Củ cà rốt nằm sâu dưới đất, nhưng nhổ không khó. Hấp! Hấp! Một lát sau, thỏ nâu đã nhổ được cả ôm. Nó chạy vào bếp đưa cho mẹ.

Không ngờ, thỏ mẹ la lên. Thì ra thỏ nâu nhổ lắm quá.

Nó gãi đầu: "Hì! Con chưa biết đếm mà".

? Những ý nào thể hiện đúng nội dung câu chuyện? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những ý thể hiện đúng nội dung câu chuyện là:

a. Thỏ nâu nhổ một ôm cà rốt.

c. Thỏ nâu chưa biết đếm. 

Quảng cáo
close