Bài 120: oăn oăt trang 48 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tìm từ ngữ ứng với hình. Tập đọc: Cải xanh và chim sâu. Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm từ ngữ ứng với hình: 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc: 

Cải xanh và chim sâu

Sáng sớm, chim sâu bay đến vườn cải. Cải xanh làu bàu: "Để em ngủ". Chim sâu buồn bã bay đi.

Nào ngờ, lũ sâu rủ nhau đến cắn cải xanh. Cải oằn mình chống đỡ. Lá cải ngoắt phải, ngoắt trái nhưng không đuổi được sâu. Cải rũ xuống, mềm oắt.

Chim sâu vội bay đến, thoăn thoắt bắt sâu. Cải không đau nữa. Từ đó, cải và chim sâu trở thành bạn thân.

? Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

1) Cải xanh ngái ngủ, xua chim sâu đi

2) Lũ sâu rủ nhau đến cải xanh

3) Chim sâu bay đến cứu cải xanh

4) Từ đó, cải xanh và chim sâu trở thành bạn thân. 

Quảng cáo
close