Bài 117: Ôn tập trang 43 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tập đọc: Bài học cho gà trống. Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) hợp với ô trống.

Quảng cáo

Đề bài

1. Tập đọc: 

Bài học cho gà trống

Họa mi, khướu, chích chòe tập bay từ sáng đến khuya để tham gia hội khỏe. Còn gà trống chỉ rong chơi, chẳng tập gì.

Ngày hội đến. Các bạn chim đều bay vút lên ngọn cây cao. Riêng gà trống, tuy cố xòe cánh, chỉ chỉ bay lên được ngang đống rơm, rồi rơi bịch xuống.

Từ thuở đó đến giờ, gà trống vẫn đỏ mặt vì ngượng.

? Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) hợp với ô trống:

a. Vì sao gà trống thua (....)

b. Đến bây giờ, gà trống vẫn đỏ mặt (....) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

a. Vì sao gà trống thua?

b. Đến bây giờ, gà trống vẫn đỏ mặt

Quảng cáo
close