Bài Kể chuyện: Chuyện của hoa hồng trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Chuyện của hoa hồng. Khu vườn nọ có nhiều loại hoa nhưng đẹp nhất, thơm nhất là hoa hồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Chuyện của hoa hồng

Khu vườn nọ có nhiều loại hoa nhưng đẹp nhất, thơm nhất là hoa hồng. Sáng hôm ấy hoa hồng bỗng nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân. Nhìn xuống thấy một con vật thân dài loằng ngoằng, hoa hồng kêu lên: - Khiếp quá!

Nghe thấy vậy, mẹ đất bảo:

- Đó là anh giun đất. Anh ấy là bạn tốt của cây cối. Nhờ có anh ấy mà đất tơi xốp, rễ cây hút được nước và thức ăn đấy con ạ.

Hoa hồng bĩu môi: - Nom anh ta sợ quá. Con chả cần anh ta.

Nói rồi hoa hồng đu lên cành bưởi, từ trên cao, nó thấy khu vườn thật đẹp. Nó reo lên: - Ôi đẹp quá!

Đến trưa, mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang hút dần vòng nhựa trong hoa hồng. Hoa hồng lả đi. Nó cầu cứu mặt trời: - Cứu cháu với! Ông mặt trời ơi!

Ông mặt trời bảo: 

- Sao cháu lại trèo lên đó. Không có mẹ đất cháu sống sao được. Hãy trở về với mẹ đất đi.

Hoa hồng vội trèo xuống. Bộ rễ vừa tiếp đất, hoa hồng liền cảm thấy một dòng sữa ngọt lịm chạy khắp cơ thể khiến nó tỉnh táo hẳn. Nó hối hận xin lỗi mẹ đất, xin lỗi anh giun đất. Từ đó nó không bao giờ rời xa mẹ đất.

Câu 2

Kể chuyện theo tranh

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và dựa vào câu chuyện để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Hoa hồng sống trong vườn Sáng hôm ấy hoa hồng thấy một con vật thân dài loằng ngoằng, hoa hồng kêu lên: - Khiếp quá!

Tranh 2: Mẹ đất bảo: -Đó là anh giun đất. Anh ấy là bạn tốt của cây cối. Nhờ có anh ấy mà đất tơi xốp, rễ cây hút được nước và thức ăn đấy con ạ.

Hoa hồng bĩu môi: - Nom anh ta sợ quá. Con chả cần anh ta.

Tranh 3: Nói rồi hoa hồng đu lên cành bưởi, từ trên cao, nó thấy khu vườn thật đẹp. Nó reo lên: - Ôi đẹp quá!

Tranh 4: Đến trưa, mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang hút dần vòng nhựa trong hoa hồng. Hoa hồng lả đi. Nó cầu cứu mặt trời: - Cứu cháu với! Ông mặt trời ơi!

Ông mặt trời bảo: - Sao cháu lại trèo lên đó. Không có mẹ đất cháu sống sao được. Hãy trở về với mẹ đất đi.

Tranh 5: Hoa hồng vội trèo xuống. Bộ rễ vừa tiếp đất, hoa hồng liền cảm thấy một dòng sữa ngọt lịm chạy khắp cơ thể khiến nó tỉnh táo hẳn. Nó hối hận xin lỗi mẹ đất, xin lỗi anh giun đất. Từ đó nó không bao giờ rời xa mẹ đất. 

Quảng cáo
close