Bài 118: oam oăm trang 44 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oam? Tiếng nào có vần oăm. Tập đọc: Mưu chú thỏ. Vì sao hổ tự lao đầu xuống giếng? Chọn ý đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oam? Tiếng nào có vần oăm? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oam là: nhoàm, ngoạm

Tiếng có vần oăm là: hoắm 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Mưu chú thỏ

Ở khu rừng nọ, mỗi ngày một chú thỏ phải nộp mạng cho hổ. Đến lượt thỏ, nó buồn bã đi lang thang. Thấy bóng mình dưới giếng, thỏ nghĩ ra một kế. Nó đến gặp hổ, nói: "Có một ông hổ khác đòi ăn thịt con".

Hổ theo thỏ ra giếng. Thấy bóng mình dưới lòng giếng sâu hoắm, hồ gầm: "oàm...".

Tiếng gầm dưới giếng vọng lên, hổ lao xuống. Thế là hết đời hổ ác.

? Vì sao hổ tự lao đầu xuống giếng? Chọn ý đúng:

a. Vì dưới giếng có con hổ khác

b. Vì nó tưởng dưới giếng có con hổ khác. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Hổ tự lao đầu xuống giếng vì:

b. Vì nó tưởng dưới giếng có con hổ khác. 

Quảng cáo
close