Bài 103: uôi ươi trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần uôi? Tiếng nào có vần ươi? Tập đọc: Cá và chim

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uôi? Tiếng nào có vần ươi? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần uôi là: chuối, muỗi, muối,

Tiếng có vần ươi là: tươi, cười, cưỡi, lưới. 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Cá và chim

Cá bơi dưới suối, thấy chim hót trên cây, bèn rủ:

- Này bạn chim ơi!

Chim có biết bơi

Xuống đây mà chơi

Thích lắm! Thích lắm!

Chim trả lời:

- Ôi bạn cá ơi!

Chim không biết bơi

Chim có đôi cánh

Chim bay trên trời.

Cá nói:

- Không lo chim ơi!

Cá bơi dưới suối

Chim bay trên trời

Ta cùng đi chơi

Thích lắm! Thích lắm!

Thế rồi hai bạn cùng đi chơi.

? Ghép đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a- 2, b – 3, c – 1.  

Quảng cáo
close