Bài 135: Ôn tập trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tập đọc: Cá to, cá nhỏ. Ý nào đúng. Tìm chữ thích hợp với chỗ trống (c hay k) rồi ghép lại câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập đọc: 

Cá to, cá nhỏ

Cá to đuổi bắt lũ cá nhỏ. Lũ cá nhỏ luýnh quýnh xin tha mạng.

Cá to ngoác miệng rộng huếch, huênh hoang: "Kẻ yếu phải làm thức ăn cho kẻ mạnh".

Xoạch! Một chiếc lưỡi quăng xuống, chụp lấy cả bọn. Lũ cá nhỏ lọt qua mắt lưới, thoát hết. Chỉ cá to bị mắc lại. Lũ cá nhỏ ngoảnh đầu, bảo cá to: "Tiếc là có kẻ còn mạnh hơn bác".

? Ý nào đúng?

Khi lưới được kéo lên:

a. Cá to, cá nhỏ đều bị mắc lưới.

b. Lũ cá nhỏ lọt qua mắt lưới, cá to bị mắc lại. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là: b. Lũ cá nhỏ lọt qua mắt lưới, cá to bị mắc lại. 

Câu 2

Tìm chữ thích hợp với chỗ trống (c hay k) rồi ghép lại câu sau:

Con ....á to kiêu ngạo, huênh hoang, bị mắc lưới. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Con cá to kiêu ngạo, huênh hoang, bị mắc lưới. 

Quảng cáo
close