Bài 102: ui ưi trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần ui? Tiếng nào có vần ưi. Tập đọc: Hạt nắng bé con.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ui? Tiếng nào có vần ưi? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ui là: cúi, múi, túi, chui

Tiếng có vần ưi là: ngửi, cửi 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Hạt nắng bé con

Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi.

Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành đang sụt sùi khóc. Nó an ủi, rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng óng. Nghe hạt mầm thì thầm, nó phả hơi ấm xuống đất. Thế là mầm cây đội đất nhô lên.

Khi mẹ mặt trời gọi, hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi.

? Ghép đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép a – 2, b – 1, c – 3. 

Quảng cáo
close