Bài 50: Vịt và sơn ca trang 90 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Vịt và sơn ca. Một sớm mùa thu, sơn ca cất tiếng hót vang.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Vịt và sơn ca

Một sớm mùa thu, sơn ca cất tiếng hót vang. Bồ câu, gà, vịt say sưa lắng nghe sơn ca hót. Vịt mê giọng hót của sơn ca quá. Nên nó tìm gặp sơn ca, năn nỉ nhờ sơn ca dạy hót. Sơn ca nhận lời giúp vịt. Nó hót làm mẫu, vịt hót theo sau. Vịt nín thở, ưỡn ngực, vươn cổ, nhưng nó chỉ thốt lên được mấy tiếng: “Cạc! Cạc!”. Vịt buồn lắm, nó nghĩ mình thật vô tích sự, chả có tài gì. Bỗng phía hồ sen có tiếng kêu: “Chiếp! Chiếp!”. Gà con gặp nạn rồi. Vịt lạch bạch lao tới. Các bạn gà trống, sơn ca, bồ câu cũng đi theo. Đến hồ sen, vịt nhào ngay xuống nước, bơi gấp đến chỗ gà con đang vùng vẫy. Các bạn lo lắng nhìn theo vịt và gà con. Ngụp lặn một lúc, vịt đã đưa được gà con ướt lướt thướt lên bờ. Sơn ca và các bạn nể phục vịt lắm. Các bạn cùng cất tiếng hát vang khen ngợi vịt bơi giỏi và tốt bụng. 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện và tranh để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Thấy sơn ca hót rất hay nên nó tìm gặp sơn ca, năn nỉ nhờ sơn ca dạy hót.

Tranh 2: Vịt học hót bằng cách sơn ca hót làm mẫu trước rồi vịt hót theo sau.

Tranh 3: Vì vịt nín thở, ưỡn ngực, vươn cổ, nhưng nó chỉ thốt lên được mấy tiếng: “Cạc! Cạc!”.

Tranh 4: Vì vịt và các bạn nghe thấy tiếng “Chiếp! Chiếp!” nên biết gà con gặp nạn rồi.

Tranh 5: Khi đến hồ vịt nhào ngay xuống nước, bơi gấp đến chỗ gà con đang vùng vẫy. Ngụp lặn một lúc, vịt đã đưa được gà con ướt lướt thướt lên bờ. 

Quảng cáo
close