Bài 16: gh trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có chữ g? Tiếng nào có chữ gh.

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có chữ g? Tiếng nào có chữ gh? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Các tiếng có chữ g là:

- Hình 1: Gà gô

- Hình 3: gõ

- Hình 4: gỗ

- Hình 6: gỡ cá

Các tiếng có chữ gh là:

- Hình 2: ghi

- Hình 5: ghẹ 

Quảng cáo
close