Bài 25: s x trang 48 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm s? Tiếng nào có âm x. Tập đọc: Sẻ, quạ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm s? Tiếng nào có âm x? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các hình ảnh và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm s: hình 1, 3

Tiếng có âm x: hình 2, 4 

Câu 2

3. Tập đọc:

Sẻ, quạ

Câu hỏi: Ghép hình với chữ: 


Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc và tranh vẽ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close