Bài 34: v y trang 62 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình. Tập đọc. Dì Tư.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát hình và đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc

Dì Tư

Dì Tư là y tá. Trưa qua, dì ra y tế xã. Khi về, dì ghé nhà Hà. Dì chỉ cho Hà vẽ. Hà vẽ lá, vẽ ve. Hà vẽ cả bé Lê.

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close