Bài 1: a c trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Nói to tiếng có âm a. Nói thầm tiếng không có âm a. Tìm tiếng có âm c. Tìm chữ a, chữ c

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

3. Nói to tiếng có âm a. Nói thầm tiếng không có âm a. 

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm a là:

- Hình 1: gà

- Hình 2: cá

- Hình 3: cà

- Hình 4: lá

- Hình 6: nhà

Tiếng không có âm a: Hình 5: thỏ 

Câu 2

4. Tìm tiếng có âm c 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm c:

- Hình 1: c

- Hình 3: cú

- Hình 4: cò

- Hình 6: cá

Các tiếng không có âm c: 

- Hình 2: vịt

- Hình 4: dê

Câu 3

5. Tìm chữ a, chữ c 

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các chữ cái trong hình để tìm chữ a, chữ c. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close