Bài 87: Ôn tập trang 155 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tập đọc. Con yểng. Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) hợp với chỗ trống.

Quảng cáo

Đề bài

Tập đọc

Con yểng

Ông ở quê ra, tặng Long một con yểng đẹp lắm. Lông nó đen biếc, mỏ đỏ, cổ có sọc vàng. Yểng biết hót "Ông ạ!", khiến Long mê tít.

Long muốn yểng hót: "Long à!". Chín hôm liền, cứ học xong là Long đến bên lồng yểng, th

Câu hỏi: Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) hợp với chỗ trống: 

a. Ông tặng Long một con yểng rất đẹp....

b. Long muốn con yểng làm gì......

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

a. Ông tặng Long một con yểng rất đẹp.

b. Long muốn con yểng hót. 

Quảng cáo
close