Bài 111: Ôn tập trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tập đọc: Điều ước. Em thích ý kiến nào. Tìm vần thích hợp vào chỗ trống (am hay ăng) rồi chép lại câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Tập đọc: 

Điều ước

Có bác đánh cá nghèo câu được con cá bé xíu. 

Cá van xin:

- Tôi là cá thần. Bác thả tôi ra, tôi sẽ tặng bác một điều ước.

Bác liền thả cá. Cá nói:

- Cảm ơn bác. Bác ước điều gì nào?

Bác đánh cá nói:

- Tôi ước muốn gì được nấy.

Cá trả lời:

- Bác tham quá nên sẽ chẳng được gì đâu.

Thế là bác đánh cá vẫn nghèo như xưa.

? Em thích ý kiến nào?

a. Tôi ước muốn gì được nấy

b. Tham quá sẽ chẳng được gì. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Theo em, em thích ý kiến b hơn. 

Câu 2

Tìm vần thích hợp vào chỗ trống (am hay ăng) rồi chép lại câu sau:

Người nào th..... lam quá thì sẽ ch...... được gì. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Người nào tham lam quá thì sẽ chẳng được gì. 

Quảng cáo
close