Bài 5: cỏ cọ trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Đố em: Tiếng nào có thanh hỏi. Tìm tiếng có thanh nặng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Đố em: Tiếng nào có thanh hỏi? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: h

- Hình 2: m

- Hình 3: th

- Hình 4: bng 

Câu 2

3. Tìm tiếng có thanh nặng 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: nga

- Hình 2: chut

- Hình 3: v

- Hình 4: qut

- Hình 6: vt

Quảng cáo
close