Bài 15: Ôn tập trang 31 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Ghép các âm đã học thành tiếng. Tìm từ ứng với hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ghép các âm đã học thành tiếng 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

 

a

o

ô

ơ

e

ê

i

ia

l

la

lo

li

lia

b

ba

bo

be

bi

bia

h

ha

ho

he

hi

hia

g

ga

go

 

 

 

 

Câu 2

3. Tìm từ ứng với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và nối đúng.  

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close