Bài 77: ang ac trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ang? Tiếng nào có vần ac. Tập đọc. Nàng tiên cá

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ang? Tiếng nào có vần ac? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ang là: vàng, gang, hàng

Tiếng có vần ac là: bác, hạc, nhạc 

Câu 2

3. Tập đọc

Nàng tiên cá

Nàng tiên cá là con vua biển. Nửa thân trên của nàng như một cô bé. Nửa thân kia là cá. Nhờ thế, nàng lướt trên biển rất nhẹ nhàng.

Nàng tiên cá có tất cả các thứ nàng muốn. Nàng chỉ chưa biết đất liền. Đêm đêm, nàng ngân nga hát. Dân đi biển nghe nàng hát, quên cả mệt, cả buồn.

Câu hỏi: Ghép đúng

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 1 

Quảng cáo
close