Bài 80: Hàng xóm trang 144 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Hàng xóm. Chồn mẹ bị ốm. Hai chú chồn con la khóc ầm ĩ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Hàng xóm

Chồn mẹ bị ốm. Hai chú chồn con la khóc ầm ĩ. Sẻ nghe tiếng kêu la lập tức bay đến nhà chồn. Rồi nó bay đến cửa sổ nhà voi, tíu tít gọi:

- Chồn mẹ bị ốm. Bác đến giúp cô ấy nhé!

Voi lập tức đến nhà chồn. Nhìn thấy hoa cỏ trong sân đã khô héo cả, voi liền dùng vòi hút nước dưới giếng tưới nước cho cây.

Sẻ lại bay đến nhà sóc, ríu rít kêu:

- Chồn mẹ bị ốm. Cô đến giúp cô ấy nhé!

Sóc lập tức đến nhà chồn. Nhìn thấy trên mặt bàn toàn bát đĩa bẩn, sóc liền đem rửa rồi lau bàn thật sạch sẽ.

Sẻ lại bay đến nhà chuột túi, ríu rít kêu:

- Chồn mẹ ốm rồi. Cô đến giúp cô ấy nhé!

Chuột túi chạy ngay đến nhà chồn. Thấy hai chú chuột con đang khóc, chuột túi liền cho chúng vào túi lửng của mình và dỗ:

- Đừng khóc nữa. Ta sẽ cho hai cháu đi chơi.

Chồn con nghe nói được đi chơi thì nín ngay. Chồn mẹ thấy vậy cảm động nói:

- Có các bạn giúp, tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em đọc câu chuyện và dựa vào các tranh để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Chồn mẹ bị ốm, hai chú chồn con khóc lớn.

Tranh 2: Chim sẻ nghe thấy tiếng khóc của chồn con nên bay đến cửa sổ nhà chồn và thấy chồn mẹ bị ốm.

Tranh 3: Sẻ báo tin cho bác voi. Bác ấy đã tưới nước cho vườn rau hộ nhà chồn.

Tranh 4: Sẻ báo cho cô sóc. Cô ấy đã dọn dẹp chén bát bẩn và lau bàn sạch sẽ cho nhà chồn.

Tranh 5: Nhận được tin của sẻ, chuột túi đã đến nhà và dỗ hai chú chồn con nín khóc.

Tranh 6: Chồn mẹ nói nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chồn mẹ thấy khỏe hơn nhiều. 

Quảng cáo
close