Bài 65: iên iêt trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình. Tập đọc: Tiết tập viết.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc: 

Tiết tập viết

Lớp Hà có tiết tập viết. Hà viết rất cẩn thận. Thế mà bạn Kiên xô bàn làm chữ "biển" của Hà xiên đi. Hà nhăn mặt. Kiên thì thầm: "Tớ lỡ mà".

Hà chả giận bạn. Em viết thêm chữ "biển" thật đẹp. Cô nhìn chữ em, khen: "Chữ Hà đẹp lắm".

Câu hỏi: Những ý nào đúng?

a) Hà viết chữ xiên vì chưa cẩn thận

b) Hà viết chữ xiên vì Kiên lỡ xô bàn

c) Cô khen chữ Hà đẹp. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là:

b. Hà viết chữ xiên vì Kiên lỡ xô bàn.

c. Cô khen chữ Hà đẹp. 

Quảng cáo
close