Bài 17: gi k trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k.

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Các tiếng có chữ gi là: Hình 2, 4, 6

Các tiếng có chữ k là: Hình 1, 3, 5 

Quảng cáo
close